كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) محمد علي ليالي

محمد علي ليالي
[ شناسنامه ]
بررسي سند 2030 - بخش دوم ...... دوشنبه 96/7/3
سند 2030 در نقش اسب «تروا» ...... دوشنبه 96/7/3
بررسي دقيق ابعاد و اهداف سند 2030 - بخش اول ...... دوشنبه 96/7/3
فهم فقه حکومتي شيعه ناظر به کلام، تاريخ و انديشه سياسي است ...... دوشنبه 96/7/3
بررسي مدلهاي فقه حکومتي اهل سنت ...... دوشنبه 96/7/3
فقه سياسي+فقه حکومتي+فقه نظام ...... چهارشنبه 96/6/29
لزوم نگاه سيستمي و کلان به فقه ...... شنبه 96/6/4
انتشار 25 عنوان کتاب مرتبط با موضوع فقه حکومتي و مأموريتهاي مجلس ...... شنبه 96/6/4
آيتالله شاهرودي در ديدار اعضاي فصلنامه حکومت اسلامي ...... شنبه 96/6/4
فقه سياسي ...... شنبه 96/6/4
فقه نظام ،فقه حکومتي، فقه سياسي ...... شنبه 96/6/4
فقه حکومتي ...... شنبه 96/6/4
ارائه راهکار از سوي صاحبنظران فقه حکومتي گرهگشاي مشکلات کشور است ...... شنبه 96/6/4
سند 2030 در نقش اسب «تروا» ...... شنبه 96/6/4
نشست علمي «نقد، ارزيابي و تحليل سند توسعه پايدار 2030 » ...... دوشنبه 96/5/16
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها